Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 03/12/2020

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính Tạp chí Đồng hành Việt và Tạp chí điện tử Đồng hành Việt

(02/12/2020)

Quyết định số 29/QĐ-XPVPHC ngày 30/11/2020 của Thanh tra Bộ TTTT.

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính Báo Tiền phong

(27/11/2020)

Quyết định số 28/QĐ-XPVPHC ngày 28/11/2020 của Thanh tra Bộ TT&TT.

Xử phạt vi phạm hành chính ông Nguyễn Hữu An

(29/09/2020)

Quyết định số 22/QĐ-XPVPHC ngày 28/09/2020 của Thanh tra Bộ TT&TT.

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính Tạp chí Ngày Nay

(07/09/2020)

Quyết định số 16/QĐ-XPVPHC ngày 04/09/2020 của Thanh tra Bộ TT&TT.