Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 02/06/2023

Số liệu - Báo cáo

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Văn hóa - Sáng tạo Trí Việt

(17/02/2023)

 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 223/QĐ-CXBIPH ngày 15/02/2023 của Cục Xuất bản, In và Phát hành.

Kết luận kiểm tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động in của Công ty Cổ phần Trần Nguyễn Hà

(31/01/2023)

Kết luận kiểm tra 90/KLKT-CXBIPH về việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động in của Công ty Cổ phần Trần Nguyễn Hà của Cục Xuất bản, In và Phát hành.