Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 17/06/2021

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Báo cáo đánh giá trang/cổng thông tin điện tử và mức độ UDCNTT của các Bộ, cơ quan ngang bộ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2011

19/06/2012 13:35 CH Xem cỡ chữ

Toàn văn báo cáo đánh giá trang/cổng thông tin điện tử và mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các bộ, cơ quan ngang bộ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2011 xem tại đây:

- Download file *.doc

- Download file *.pdf

Lượt truy cập: 1825

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)