Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 26/11/2020

VIỄN THÔNG

Biểu đồ thống kê phát triển dịch vụ viễn thông

20/08/2010 10:31 SA Xem cỡ chữ

Điện thoại cố định

 

 

 Nguồn: Sách trắng CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM 2010


Điện thoại di động

 Nguồn: Sách trắng CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM 2010

Lượt truy cập: 1196

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)