Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 04/08/2021

VIỄN THÔNG

Biểu đồ tỉ lệ thị phần doanh thu ngành viễn thông năm 2011

06/06/2012 15:07 CH Xem cỡ chữ

Biểu đồ tỉ lệ thị phần doanh thu năm 2011 ngành Viễn thông

Tổng doanh thu ngành năm 2011 là 145.626 tỷ đồng trong đó thị phần doanh thu của VNPT chiếm 51,65%; Viettel là 40,26%; FPT Telecom 2,4%; Hà Nội Telecom 2,68% và doanh thu tổng của cả Gtel, VTC, CMC TI, SPT và EVN Telecom là 1,54%.


Nguồn: Báo cáo số liệu phát triển viễn thông và Internet năm 2011 của Cục Viễn thông tại Hội nghị phổ biến văn bản quy phạm pháp luật về viễn thông và internet (ngày 6/6/2012).

Lượt truy cập: 2667

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)