Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 04/08/2021

VIỄN THÔNG

Biểu đồ tỷ lệ thị phần theo thuê bao điện thoại di động năm 2011

07/06/2012 08:30 SA Xem cỡ chữ

Biểu đồ tỷ lệ thị phần theo thuê bao điện thoại di động năm 2011


Nguồn: Báo cáo số liệu phát triển viễn thông và Internet năm 2011 của Cục Viễn thông tại Hội nghị phổ biến văn bản quy phạm pháp luật về viễn thông và internet (ngày 6/6/2012).

Lượt truy cập: 2590

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)