Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 17/06/2021

VIỄN THÔNG

Biểu đồ thị phần theo thuê bao điện thoại di động 3G năm 2011

07/06/2012 08:32 SA Xem cỡ chữ

 

 Biểu đồ thị phần theo thuê bao điện thoại di động 3G năm 2011


Nguồn: Báo cáo số liệu phát triển viễn thông và Internet năm 2011 của Cục Viễn thông tại Hội nghị phổ biến văn bản quy phạm pháp luật về viễn thông và internet (ngày 6/6/2012).

Lượt truy cập: 2127

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)