Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 05/06/2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Công bố thông tin của Doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP

07/05/2020 14:25 CH Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

Cập nhật ngày 07/5/2020.


Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (VNPOST)

- Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2018 (Theo phụ lục số VII, Nghị định số 81/2015/NĐ-CP);

 
Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT)
 
Tổng Công ty Viễn thông MobiFone (MobiFone)
- Báo cáo tài chính năm 2015 của Tổng công ty Viễn thông MobiFone.
 
 
Tổng Công ty Truyền thông Đa phương tiện (VTC)
- Quyết định số 2114/QĐ-BTTTT ngày 21/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc giao chỉ tiêu đánh giá doanh nghiệp năm 2014 đối với Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện.
- Quyết định số 1020/QĐ-BTTTT ngày 22/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc xếp loại doanh nghiệp năm 2014 đối với Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện.
- Quyết định số 1814/QĐ-BTTTT ngày 17/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc xếp loại doanh nghiệp năm 2015 đối với Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện.

Nguồn: Vụ Quản lý doanh nghiệp

Lượt truy cập: 2537

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)