Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 30/07/2021

LĨNH VỰC VIỄN THÔNG

Công bố nội dung Giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông của Công ty TNHH đầu tư kinh doanh hạ tầng SCTV

24/03/2017 16:39 CH Xem cỡ chữ

Tên công ty viết bằng tiếng việt: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KINH DOANH HẠ TẦNG SCTV
 
Tên công ty viết bằng tiếng anh: SCTV INFRASTRUCTURE BUSINESS INVESMENT COMPANY LIMITED.
 
Địa chỉ: 33-33 Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 1, TP. HCM.
 
Số giấy phép: 151/GP-CVT
 
Ngày cấp giấy phép: 16/3/2017
 
Ngày hết hạn giấy phép: 16/3/2027
 
Loại mạng viễn thông: Cung cấp mạng viễn thông cố định mặt đất
 
Phạm vi thiết lập mạng viễn thông: Toàn quốc

BBT

Lượt truy cập: 871

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 3)