Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 30/10/2020

LĨNH VỰC VIỄN THÔNG

Danh sách giấy phép thử nghiệm mạng và dịch vụ viễn thông

24/10/2018 16:28 CH Xem cỡ chữ

 
GIẤY PHÉP THỬ NGHIỆM MẠNG VÀ DỊCH VỤ VIỄN THÔNG
 
STT
Tên doanh nghiệp
Số GP
Loại dịch vụ
Ngày cấp
Ngày hết hạn
Ghi chú
 
1
Công ty TNHH Truyền hình kỹ thuật số Miền Nam
243/GP-CVT
Di động mặt đất công nghệ T-DMB
17/4/2017
17/4/2018
Hà Nội, Đà Nẵng, TP HCM, Đà Nẵng
 

Nguồn: Cục Viễn thông

Lượt truy cập: 537

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 1)