Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 17/06/2021

QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH

Quyết định hủy bỏ một phần và sửa đổi quyết định xử phạt vi phạm hành chính

24/06/2019 07:59 SA Xem cỡ chữ

Nội dung chi tiết xem tại tệp đính kèm.


Tệp đính kèm:

Lượt truy cập: 861

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)