Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 24/09/2021

KẾT LUẬN THANH TRA

Kết luận thanh tra về việc chấp hành pháp luật về quản lý thông tin thuê bao di động tại Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông quân đội (Viettel)

09/04/2020 09:26 SA Xem cỡ chữ

Xem nội dung chi tiết tại tệp đính kèm.


Tệp đính kèm:

Lượt truy cập: 1079

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)