Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 26/11/2022

Số liệu - Báo cáo

Nhiệm vụ tuyên truyền năm 2022 (đợt 2)

(21/11/2022)

 Tải file đính kèm theo link dưới đây

Kết luận thanh tra về việc chấp hành pháp luật về tần số vô tuyến điện đối với Trung tâm Mạng lưới MobiFone miền Bắc (địa bàn tỉnh Thái Nguyên)

(28/10/2022)

Kết luận thanh tra số 1069/KL-TTI ngày 10/10/2022 của Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực I - Cục Tần số vô tuyến điện - Bộ Thông tin và Truyền thông.

Kết luận kiểm tra đối với Công ty Cổ phần In SGK TP⋅HCM

(27/10/2022)

 Kết luận số 1085/KLTKT-CXBIPH ngày 24/10/2022 của Cục Xuất bản, In và Phát hành.