Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 13/04/2024

Thông tin cải cách Thủ tục Hành chính

Rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa giấy phép liên quan đến hoạt động kinh doanh

Rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa giấy phép liên quan đến hoạt động kinh doanh

(11/04/2024)

Ngày 25/01/2024, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 104/QĐ-TTg ban hành kế hoạch cải cách thủ tục hành chính (TTHC) trọng tâm năm 2024.

Tái cấu trúc quy trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến

Tái cấu trúc quy trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến

(10/04/2024)

Tại Hội nghị trực tuyến hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương thực hiện việc nhận diện, công bố, rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) nội bộ tổ chức ngày 04/4/2024, Cục Kiểm soát TTHC - Văn phòng Chính phủ đã hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương việc tái cấu trúc quy trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến (DVCTT).

Nhận diện, công bố, rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ

Nhận diện, công bố, rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ

(05/04/2024)

Ngày 04/4/2024, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) - Văn phòng Chính phủ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương thực hiện việc nhận diện, công bố, rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ. 

Tập trung đơn giản hóa thủ tục hành chính, phân cấp, phân quyền, giảm chi phí đầu vào, chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp

Tập trung đơn giản hóa thủ tục hành chính, phân cấp, phân quyền, giảm chi phí đầu vào, chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp

(27/03/2024)

Ngày 18/3/2024, Ban chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ đã ban hành Quyết định số 42/QĐ-BCĐCCHC về Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ.