Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 13/04/2024

Thông tin cải cách Thủ tục Hành chính

Các nhiệm vụ thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2024 của Bộ TT&TT

Các nhiệm vụ thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2024 của Bộ TT&TT

(15/02/2024)

 Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành các nhiệm vụ cụ thể thực hiện Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2024 tại Quyết định số 118/QĐ-BTTTT ngày 31/01/2024. 

Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2024 của Bộ TT&TT

Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2024 của Bộ TT&TT

(13/02/2024)

Ngày 31/01/2024, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã ban hành Quyết định số 118/QĐ-BTTTT về Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2024 của Bộ.

 
Giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc và phục vụ tốt nhất người dân, doanh nghiệp

Giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc và phục vụ tốt nhất người dân, doanh nghiệp

(02/02/2024)

Ngày 1/2/2024, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì phiên họp Chính phủ tháng 1 - tháng đầu tiên của năm 2024. 

Tập trung hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách cho Đề án 06, hoàn thành trong quý I năm 2024

Tập trung hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách cho Đề án 06, hoàn thành trong quý I năm 2024

(17/01/2024)

Ngày 10/01/2024, Văn phòng Chính phủ đã ban hành Thông báo số 06/TB-VPCP kết luận Hội nghị đánh giá tình hình 02 năm triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.