Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 13/04/2024

Thông tin cải cách Thủ tục Hành chính

Một số chỉ tiêu cải cách TTHC, quy định kinh doanh năm 2024

Một số chỉ tiêu cải cách TTHC, quy định kinh doanh năm 2024

(16/01/2024)

Tại Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 05/01/2024, Chính phủ dự báo, năm 2024 các thuận lợi, khó khăn vẫn tiếp tục đan xen, nhưng khó khăn nhiều hơn. Để cải cách môi trường kinh doanh, củng cố niềm tin và tạo thêm động lực cho doanh nghiệp vượt qua khó khăn, tiếp tục phục hồi và phát triển, thì cần sự vào cuộc mạnh mẽ, thực chất và quyết liệt hơn nữa của các bộ, ngành, địa phương. 

Các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm Bộ, ngành, địa phương cần thực hiện để cải thiện môi trường kinh doanh năm 2024

Các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm Bộ, ngành, địa phương cần thực hiện để cải thiện môi trường kinh doanh năm 2024

(16/01/2024)

Tại Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 05/01/2024 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Cải thiện môi trường kinh doanh là nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên trong năm 2024

Cải thiện môi trường kinh doanh là nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên trong năm 2024

(11/01/2024)

Ngày 05/01/2024, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 02/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024. 

Không phát sinh TTHC, quy định kinh doanh, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật không cần thiết, không phù hợp, thiếu tính khả thi

Không phát sinh TTHC, quy định kinh doanh, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật không cần thiết, không phù hợp, thiếu tính khả thi

(09/01/2024)

Tại Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 vừa được ban hành, Chính phủ đã đánh giá năm 2023 tình hình kinh tế - xã hội nước ta tiếp tục chuyển biến tích cực, cơ bản đạt được mục tiêu tổng quát đề ra và nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực, tiếp tục là điểm sáng của kinh tế toàn cầu. Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được đảm bảo. Tăng trưởng kinh tế từng bước phục hồi, quý sau cao hơn quý trước, cả năm ước đạt 5,05% thuộc nhóm các nước tăng trưởng cao trong khu vực và thế giới; nhiều tổ chức quốc tế có uy tín đánh giá cao kết quả và triển vọng của nền kinh tế nước ta.