Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 13/04/2024

Thông tin cải cách Thủ tục Hành chính

Công tác kiểm soát TTHC và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử của Bộ TT&TT năm 2023

Công tác kiểm soát TTHC và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử của Bộ TT&TT năm 2023

(03/01/2024)

Năm 2023, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã thực hiện đúng, đầy đủ, kịp thời các chỉ đạo từ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC); cải cách TTHC; cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh; phân cấp giải quyết TTHC; xây dựng phương án cắt giảm, đơn giản hóa TTHC nội bộ. Thực hiện nghiêm túc các quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về kiểm soát TTHC, cải cách TTHC. Triển khai đúng tiến độ các Kế hoạch về kiểm soát TTHC; rà soát, đánh giá TTHC; truyền thông về hoạt động kiểm soát TTHC; cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh.

 
Bộ, ngành cơ quan Trung ương tập trung cắt giảm tối đa các TTHC không cần thiết

Bộ, ngành cơ quan Trung ương tập trung cắt giảm tối đa các TTHC không cần thiết

(01/12/2023)

Ngày 28/11/2023, Văn phòng Chính phủ đã ban hành Thông báo số 489/TB-VPCP kết luận của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ tại Phiên họp thứ 6. Theo đó, cải cách thủ tục hành chính (TTHC), cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh được đẩy mạnh: Từ năm 2021 đến nay, đã cắt giảm, đơn giản hóa gần 2.500 quy định kinh doanh. Các bộ đã cắt giảm, đơn giản hóa 437 TTHC liên quan đến giấy tờ công dân; 21/22 bộ và 61/63 địa phương đã công bố danh mục TTHC nội bộ.

Tình hình, kết quả thực hiện các nhiệm vụ cải cách TTHC của Bộ TT&TT từ đầu năm đến nay

Tình hình, kết quả thực hiện các nhiệm vụ cải cách TTHC của Bộ TT&TT từ đầu năm đến nay

(09/11/2023)

Triển khai các nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính (TTHC) trọng tâm, từ đầu năm đến nay, Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) đã chú trọng triển khai nhiệm vụ cắt giảm, đơn giản hóa và kiểm soát chặt chẽ các quy định về TTHC, quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh (gọi tắt là quy định kinh doanh) thuộc phạm vi quản lý của Bộ ngay trong quá trình nghiên cứu, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm đáp ứng được hai yêu cầu về công tác quản lý nhà nước và tạo sự thuận tiện cho người dân, doanh nghiệp.

Khơi thông nguồn lực, hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng

Khơi thông nguồn lực, hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng

(09/11/2023)

Tại Báo cáo giải trình và trả lời chất vấn trong kỳ họp thứ 6 Quốc hội Khoá XV, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã làm rõ thêm một số vấn đề được các vị đại biểu Quốc hội, đồng bào, cử tri quan tâm trong thời gian qua.