Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 13/04/2024

Tin tức

Thu hút mọi nguồn lực cho phát triển ngành, lĩnh vực

(16/06/2020)

Ngày 11/6/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 91/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5/2020. Theo đó, từng bộ, ngành, địa phương nhanh chóng khắc phục khó khăn, khôi phục mạnh mẽ các hoạt động sản xuất, kinh doanh, giải quyết việc làm, ổn định đời sống của nhân dân; tận dụng thời cơ, đẩy nhanh cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao năng lực nội tại từng ngành, từng lĩnh vực; đổi mới cách làm, tiếp tục phát huy tiềm năng, lợi thế sẵn có, thu hút mọi nguồn lực cho phát triển ngành, lĩnh vực, địa phương.

Chỉ số cải cách hành chính và chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2019

(09/06/2020)

Tháng 5/2020, Chính phủ đã công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2019. Kết quả cho thấy, công tác cải cách hành chính đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đặc biệt quan tâm trong thời gian qua. Các bộ, ngành, địa phương, các thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ đã chủ động tham mưu, triển khai, tập trung hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách pháp luật.

Tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh

(05/06/2020)

Ngày 29 tháng 5 năm 2020, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 84/NQ-CP về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch COVID - 19.


Nhiệm vụ và trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong việc thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP

(19/05/2020)

Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025 đã đề ra các nhiệm vụ cơ bản cũng như trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong quá trình thực hiện Chương trình.