Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 22/06/2021

Tin tức

Nhiệm vụ về cắt giảm, đơn giải hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2020

(19/05/2020)

Ngày 12/5/2020, Chính phủ đã chính thức ban hành Nghị quyết về Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Trong 07 nhiệm vụ cơ bản đề ra cho giai đoạn 2020-2025, năm 2020 Chính phủ tập trung vào các nhiệm vụ quan trọng làm tiền đề cho các năm tiếp theo.

Nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công trong bối cảnh dịch Covid-19

(14/05/2020)

Dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến ngày càng phức tạp, khó lường, đã lan rộng và bùng phát tại nhiều quốc gia, khu vực trên thế giới. Ở trong nước, dịch Covid-19 đã và đang tác động đến nhiều mặt của đời sống kinh tế, xã hội, ảnh hưởng mạnh tới tâm lý, đời sống người dân trong xã hội; gây gián đoạn chuỗi cung ứng và lưu chuyển thương mại; làm đình trệ các hoạt động sản xuất, kinh doanh trên nhiều lĩnh vực của nền kinh tế; làm gia tăng thất nghiệp, gây mất việc làm trong ngắn hạn. Trên cơ sở thống nhất của Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương về các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công; nhằm chia sẻ khó khăn cùng nhân dân cả nước và cộng đồng doanh nghiệp trong việc giảm thiểu tác động của dịch Covid-19, bảo đảm an toàn đời sống và sức khỏe của nhân dân, giữ gìn an ninh trật tự, phấn đấu thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Chính phủ đã xây dựng dự thảo Nghị quyết về các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công trong bối cảnh đại dịch covid-19.

Tổng Cục Hải quan thí điểm tham vấn một lần, sử dụng kết quả nhiều lần trong hoạt động xuất, nhập khẩu

(12/05/2020)

Ngày 29/4/2020, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định số 1304/QĐ-TCHQ phê duyệt Đề án thí điểm tham vấn một lần, sử dụng kết quả tham vấn nhiều lần, Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 10/5/2020.

Quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động bưu chính

(11/05/2020)

Từ ngày 01 tháng 6 năm 2020, Thông tư số 25/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính có hiệu lực thi hành. Theo đó, mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động bưu chính có sự thay đổi so với Thông tư số 291/2016/TT-BTC.