Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 22/06/2021

Tin tức

Thực sự cải tiến, đổi mới để chất lượng tốt hơn, thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp

(17/03/2020)

Tại Hội nghị trực tuyến Sơ kết 3 tháng vận hành Cổng Dịch vụ công quốc gia; công bố tích hợp thêm trên 15 dịch vụ công lên Cổng Dịch vụ công quốc gia; khai trương Hệ thống thông tin báo cáo diễn ra vào ngày 13/3/2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh: Chúng ta không chỉ dừng lại ở những kết quả đã làm được mà cần phải thực sự cải tiến, đổi mới để chất lượng tốt hơn, thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp.

Tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19

(09/03/2020)

Trên thế giới, dịch Covid-19 đang tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, ngày càng lan rộng, có nguy cơ bùng phát tại nhiều quốc gia, khu vực trên thế giới và tác động, ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế toàn cầu và nhiều nước, đối tác lớn của Việt Nam. Ở trong nước, dịch Covid-19 đã và đang tác động đến nhiều mặt của đời sống kinh tế, xã hội. Nhiều doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp trên địa bàn có dịch phải thu hẹp sản xuất kinh doanh hoặc tạm ngừng hoạt động. Trong bối cảnh đó, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19.

Xây dựng chương trình thực hiện cắt giảm quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025 để tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành, quản lý nhà nước, phục vụ người dân, doanh nghiệp

(17/02/2020)

Chính phủ đã khẳng định: Việc ban hành Nghị quyết ban hành Chương trình thực hiện cắt giảm quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025 là rất cần thiết, đáp ứng yêu cầu mới của Chính phủ về tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành, quản lý nhà nước, phục vụ người dân, doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay và những năm sắp tới.