Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 13/04/2024

VĂN BẢN LIÊN QUAN

Cục Kiểm soát Thủ tục hành chính

06/02/2012 09:21 SA Xem cỡ chữ

Loại văn bản
Số văn bản
Tên văn bản
Ngày ban hành
Quyết định 13/QĐ-KSTT

Ban hành Kế hoạch công tác năm 2013 của Cục Kiểm soát thủ tục hành chính

29/1/2013
Công văn
348/KSTT-VP
28-11-2011
Báo cáo
253/KSTT-VP
07-10-2011
Công văn
195/KSTT-VP
23-08-2011
Quyết định
19/QĐ-KSTT
31-07-2011
Quyết định
18/QĐ-KSTT
Ban hành Quy trình tham gia ý kiến của Cục Kiểm soát thủ tục hành chính đối với dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính

Quy trình và Sơ đồ quy trình tham gia ý kiến đối với dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính

Phụ lục 1: Tổng hợp vấn đề phát hiện khi nghiên cứu độc lập, lấy ý kiến các bên liên quan

Phụ lục 2: Biểu mẫu đánh giá sự cần thiết của thủ tục hành chính (dành cho cơ quan kiểm soát thủ tục hành chính)

Phụ lục 3: Biểu mẫu đánh giá tính hợp lý của thủ tục hành chính (dành cho cơ quan kiểm soát thủ tục hành chính)

Phụ lục 4: Biểu mẫu đánh giá tính hợp pháp của thủ tục hành chính (dành cho cơ quan kiểm soát thủ tục hành chính)

Phụ lục 5: Hướng dẫn điền các biểu mẫu đánh giá tác động độc lập các quy định về thủ tục hành chính

Phụ lục 6: Biểu mẫu đánh giá tác động độc lập rút gọn (dành cho cơ quan, đơn vị kiểm soát thủ tục hành chính)

Phụ lục 7: Biểu mẫu lấy ý kiến

Phụ lục 8: Một số giải pháp cải cách thủ tục hành chính
31-07-2011
Quyết định
17/QĐ-KSTT
18-07-2011
Quyết định
16/QĐ-KSTT
13-07-2011
Quyết định
15/QĐ-KSTT
07-06-2011
Quyết định
13/QĐ-KSTT
26-05-2011
Quyết định
12/QĐ-KSTT
19-05-2011
Quyết định
11/QĐ-KSTT
19-05-2011
Quyết định
09/QĐ-KSTT
01-04-2011
Quyết định
08/QĐ-KSTT
01-04-2011
Quyết định
04/QĐ-KSTT
17-02-2011
Quyết định
02/QĐ-KSTT
06-01-2011
Quyết định
01/QĐ-KSTT
06-01-2011

Lượt truy cập: 3358

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)