Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 22/06/2021

TIN TỨC

Thu hút mọi nguồn lực cho phát triển ngành, lĩnh vực

16/06/2020 09:42 SA Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

Ngày 11/6/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 91/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5/2020. Theo đó, từng bộ, ngành, địa phương nhanh chóng khắc phục khó khăn, khôi phục mạnh mẽ các hoạt động sản xuất, kinh doanh, giải quyết việc làm, ổn định đời sống của nhân dân; tận dụng thời cơ, đẩy nhanh cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao năng lực nội tại từng ngành, từng lĩnh vực; đổi mới cách làm, tiếp tục phát huy tiềm năng, lợi thế sẵn có, thu hút mọi nguồn lực cho phát triển ngành, lĩnh vực, địa phương.


Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương kiên quyết không lùi bước trước khó khăn, tiếp tục nỗ lực thực hiện “mục tiêu kép”, không được chủ quan, kiểm soát tốt dịch Covid-19, không để lây lan trong cộng đồng; thực hiện quyết liệt hơn nữa các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế – xã hội, phấn đấu đạt mức cao nhất các chỉ tiêu của kế hoạch năm 2020. Khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19. Đẩy nhanh tiến độ sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp nhà nước. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ nhằm cải thiện mạnh mẽ môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển, nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa.
 
Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh tiến trình phát triển Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử và doanh nghiệp điện tử và thanh toán điện tử; khẩn trương hoàn thiện hành lang pháp lý đối với một số mô hình kinh doanh mới trên nền tảng công nghệ số.
 
 Về tháo gỡ khó khăn, xử lý kiến nghị của doanh nghiệp trong thời gian đại dịch Covid-19, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 và các văn bản liên quan; tiếp tục rà soát, sửa đổi ngay các quy định pháp luật chồng chéo, mâu thuẫn theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền theo quy định để tháo gỡ, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển.
 
Về tình hình thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 17/3/2019, các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ đề ra năm 2020, tại Nghị quyết số 17/NQ-CP, nhất là việc hoàn thành chỉ tiêu 30% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 năm 2020; tối thiểu 30% báo cáo định kỳ (không bao gồm nội dung mật) được gửi, nhận qua Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia; kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử/chính quyền điện tử của bộ, ngành, địa phương; đẩy nhanh tiến độ xây dựng nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu tích hợp với nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu tích hợp quốc gia; triển khai hoạt động giám sát, điều hành an toàn, an ninh mạng tập trung phù hợp, bảo đảm hiệu quả.

PHÒNG KSTTHC – VĂN PHÒNG BỘ

Lượt truy cập: 366

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)