Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 26/11/2022

Thông tin cải cách Thủ tục Hành chính

Một số kết quả nổi bật trong công tác cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành của Chính phủ

Một số kết quả nổi bật trong công tác cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành của Chính phủ

(17/11/2022)

Ngày 11/11/2022, Văn phòng Chính phủ đã tổ chức Hội nghị triển khai rà soát thủ tục hành chính (TTHC) nội bộ và xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ. Tại Hội nghị, ông Ngô Hải Phan – Cục trưởng Cục Kiểm soát TTHC (Văn phòng Chính phủ) đã cung cấp một số kết quả nổi bật trong công tác cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành của Chính phủ.

Thực thi ngay các phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt đông kinh doanh

Thực thi ngay các phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt đông kinh doanh

(17/11/2022)

Ngày 14/11/2022, Chính phủ đã phát hành thông báo kết luận về Phiên họp thứ hai của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ. Theo đó, Các bộ, ngành, địa phương cần thực thi ngay các phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh.

Cách tính điểm chỉ số cải cách thủ tục hành chính của các bộ, ngành giai đoạn 2022 - 2023

Cách tính điểm chỉ số cải cách thủ tục hành chính của các bộ, ngành giai đoạn 2022 - 2023

(17/11/2022)

Ngày 10/11/2022, Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định số 876/QĐ-BNV phê duyệt Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” giai đoạn 2022-2030.

Mức độ hài lòng của doanh nghiệp về việc thực hiện TTHC qua cơ chế một cửa quốc gia và các thủ tục quản lý, kiểm tra chuyên ngành

Mức độ hài lòng của doanh nghiệp về việc thực hiện TTHC qua cơ chế một cửa quốc gia và các thủ tục quản lý, kiểm tra chuyên ngành

(08/11/2022)

Ngày 03/11/2022, Liên đoàn Công nghiệp và Thương mại Việt Nam (VCCI), Tổng cục Hải quan với sự hỗ trợ của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) đã tổ chức công bố Báo cáo "Mức độ hài lòng của doanh nghiệp về việc thực hiện thủ tục hành chính qua cơ chế một cửa quốc gia và các thủ tục quản lý, kiểm tra chuyên ngành - Khảo sát doanh nghiệp năm 2022".