Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 04/08/2021

Thông tin cải cách Thủ tục Hành chính

6 tháng cuối năm 2021 cần đẩy mạnh cải thiện môi trường kinh doanh, cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh

6 tháng cuối năm 2021 cần đẩy mạnh cải thiện môi trường kinh doanh, cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh

(26/07/2021)

Tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2021 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã yêu cầu các bộ, ngành trong phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 cần tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh. Đối với các địa phương thì cần đẩy mạnh triển khai các Nghị quyết của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh, cải cách hành chính. Tích cực đối thoại với doanh nghiệp, người dân, đề xuất cấp có thẩm quyền tháo gỡ ngay các vướng mắc về thể chế, cơ chế, chính sách theo tinh thần Nghị quyết số 45/NQ-CP năm 2021 của Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Xây dựng kế hoạch, chương trình thúc đẩy phát triển, phục hồi sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp để chủ động triển khai ngay sau khi dịch cơ bản được kiểm soát.

Kết quả chỉ số thành phần cải cách thủ tục hành chính của Bộ TT&TT từ năn 2012 đến nay

Kết quả chỉ số thành phần cải cách thủ tục hành chính của Bộ TT&TT từ năn 2012 đến nay

(21/07/2021)

Tại Báo cáo về Chỉ số cải cách hành chính các bộ, địa phương mới được phát hành cuối tháng 6 vừa qua, các đơn vị chức năng của Chính phủ đã có những đánh giá về giá trị trung bình của Chỉ số thành phần cải cách TTHC năm 2020 và cả giai đoạn 2012-2020. Các con số được công bố đã thể hiện những kết quả tích cực, phản ánh quá trình không ngừng cải cách của các bộ trong cả giai đoạn vừa qua, trong đó có Bộ Thông tin và Truyền thông.

Nỗ lực bền bỉ cải cách thủ tục hành chính trong suốt thời gian qua của Chính phủ

Nỗ lực bền bỉ cải cách thủ tục hành chính trong suốt thời gian qua của Chính phủ

(21/07/2021)

Theo bản công bố mới được Bộ Nội vụ phát hành cuối tháng 6/2021 về Chỉ số cải cách hành chính các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2020, với phương châm “lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm phục vụ”, Chính phủ, các bộ, ngành coi việc cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC) là những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong cả năm 2020 cũng như trong cả nhiệm kỳ của Chính phủ.

Cải cách TTHC trong Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030

Cải cách TTHC trong Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030

(19/07/2021)

Ngày 15/7/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 76/NQ-CP ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030. Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 tập trung vào 6 nội dung, đó là: Cải cách thể chế; Cải cách TTHC; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; Cải cách chế độ công vụ; Cải cách tài chính công và Xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số.