Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 06/07/2022

Thông tin cải cách Thủ tục Hành chính

Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng

Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng

(29/06/2022)

Ngày 24/6/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 42/2022/NĐ-CP quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2022 và thay thế Nghị định số 43/2011/NĐ-CP của Chính phủ.

5 nhóm chỉ số đánh giá chất lượng phục vụ người dân trong thực hiện TTHC, dịch vụ công

5 nhóm chỉ số đánh giá chất lượng phục vụ người dân trong thực hiện TTHC, dịch vụ công

(29/06/2022)

Ngày 23/6/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 766/QĐ-TTg phê duyệt Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính (TTHC), dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử với các nhóm chỉ số thành phần gồm: Công khai, minh bạch; Tiến độ, kết quả giải quyết; Số hóa hồ sơ; Cung cấp dịch vụ trực tuyến; Mức độ hài lòng. Từng nhóm chỉ số thành phần được quy định chi tiết, cụ thể.


Đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ TT&TT

Đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ TT&TT

(08/06/2022)

Sáng 8/6, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Anh Tuấn chủ trì cuộc họp về thực hiện Đề án Đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) của Bộ.

 
PAR INDEX 2021: Bộ Thông tin và Truyền thông xếp thứ nhất về chỉ số “Hiện đại hóa hành chính”

PAR INDEX 2021: Bộ Thông tin và Truyền thông xếp thứ nhất về chỉ số “Hiện đại hóa hành chính”

(27/05/2022)

Ngày 25/5 vừa qua, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ đã họp, công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2021). Theo đó, chỉ số cải cách hành chính của Bộ Thông tin và Truyền thông tăng 1 bậc so với năm 2020 (từ vị trí thứ 10 lên vị trí thứ 9) (trong đó chỉ số lĩnh vực hiện đại hóa hành chính xếp thứ nhất và 03 chỉ số lĩnh vực khác tăng hạng so với năm 2020).