Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 28/02/2021

Thông tin cải cách Thủ tục Hành chính

Cải cách mạnh mẽ, thực chất hơn nữa thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, thuận lợi

Cải cách mạnh mẽ, thực chất hơn nữa thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, thuận lợi

(24/02/2021)

Tại Nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 01 năm 2021 ngày 10/2/2021, Chính phủ đã đánh giá tình hình đăng ký doanh nghiệp có nhiều chuyển biến tích cực, trong tháng 01 có trên 10 nghìn doanh nghiệp thành lập mới, tăng 21,9% và số lao động đăng ký mới tăng 37,2% so với cùng kỳ năm 2020; số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động đạt cao nhất trong nhiều tháng trở lại đây, phản ánh niềm tin của doanh nghiệp, nhà đầu tư vào triển vọng kinh tế đất nước.

Tình hình thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thời gian qua

Tình hình thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thời gian qua

(23/02/2021)

Cho đến nay, tất cả các Bộ, ngành và địa phương đều triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và kết nối với Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Một số Bộ, ngành và địa phương đã triển khai kết nối với Cổng Dịch vụ công Quốc gia ở cả 4 bước (đăng nhập một lần, đồng bộ hồ sơ, xử lý hồ sơ và thanh toán trực tuyến) như các Bộ: Quốc phòng, Công Thương, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các địa phương: Cần Thơ, Hải Phòng, Đà Nẵng, Bắc Giang, Bắc Kạn…

Tác động thực tế và mục tiêu đề ra sau khi thực hiện Nghị quyết số 139/NQ-CP về cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp

Tác động thực tế và mục tiêu đề ra sau khi thực hiện Nghị quyết số 139/NQ-CP về cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp

(23/02/2021)

Nhìn chung, các Bộ, ngành, địa phương có những nỗ lực nhất định trong thực hiện giải pháp nhằm cắt giảm, thời gian và chi phí cho doanh nghiệp. Kết quả là việc cắt giảm chí phí tuân thủ pháp luật, chi phí đầu vào sản xuất, kinh doanh và chi phí không chính thức theo nội dung yêu của Nghị quyết số 139/NQ-CP tiếp tục có sự cải thiện hơn so với năm trước.

Kết quả cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh năm 2020

Kết quả cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh năm 2020

(23/02/2021)

Theo Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 139/NQ-CP về Chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp của Bộ Kế hoạch và Đầu tư phục vụ phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2021, trong năm 2020, việc cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh đã được Chính phủ tập trung triển khai như sau: