Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 07/06/2023

CÔNG KHAI TÀI CHÍNH

Công khai số liệu tài chính từ năm 2008 đến năm 2010 của Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam

28/08/2014 14:36 CH Xem cỡ chữ

Thực hiện quyết định 1130/QĐ-BTTTT ngày 14/08/2009 của Bộ Trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Quy chế công khai tài chính của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam, Quỹ tiến hành công khai số liệu tài chính từ năm 2008 đến năm 2010.
 
 
 
 

Lượt truy cập: 7201

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( )